Privacy

Privacyverklaring

Stichting Vita Victoria legt gegevens vast zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het jaarlijks te organiseren vrouwenevent en de daarbij behorende aanmeldingen via onze website.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals bevestiging van uw aanmelding en nieuwsbrieven.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Stuur daarvoor een mail aan info@vitavictoria.nl.

Stichting Vita Victoria zorgt voor een goede en passende beveiliging van uw gegevens.

Register Verwerkingen

In dit dossier is vastgelegd hoe Stichting Vita Victoria omgaat met de aan haar toevertrouwde (persoonsgegevens).

Ook is het privacyverklaring van de stichting in dit dossier opgenomen, en staat beschreven hoe het privacyverklaring onder de aandacht wordt gebracht van allen die met de stichting van doen hebben.

Stichting Vita Victoria hanteert het volgende systeem voor de vastlegging van persoonsgegevens:

  • Aanmelddatum
  • Herkomst (bijvoorbeeld onbekend, nieuwsbrief, website, persoonlijk contact)
  • Voorletters:
  • Voorvoegsel:
  • Naam:
  • Adres:
  • Postcode:
  • Woonplaats:
  • Nieuwsbrief: J/N
  • E-mailadres: Het e-mailadres wordt vastgelegd om deelnemers aan het vrouwenevent een bevestiging van de aanmelding te kunnen versturen, ze uit te nodigen voor het volgende jaar en ze op de hoogte te houden met een digitale nieuwsbrief.