Over ons

Missie

Vita Victoria wil vrouwen bij Jezus brengen.
Vrouwen zijn vaak goed in multitasken, we vragen daarin veel van onszelf door de verschillende rollen die we vervullen. Vrouw, moeder, zus, (schoon)dochter, werknemer/gever, professional, etc.

Zorgen, werken, sociale contacten onderhouden, sporten, leren. Leuke en minder leuke dingen komen voorbij in het leven. Soms moeten we zoveel dat we niet meer leven, maar overleven. Het leven van alledag neemt ons zo in beslag dat we de focus op God kunnen kwijtraken. Maar als we een overwinningsleven willen leven is het nodig dat we juist tijd doorbrengen met de Overwinnaar zelf. Minder voortgejaagd leven, meer rust en innerlijke vrede. Minder op onszelf gericht, meer uit te delen aan anderen. Vanuit een krachtige basis bij onze Heelmeester.

Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. (Matheus 11:28)

Tijdens ons event willen we even stil staan en bezinnen.
Kom, en zit met ons aan de voeten van Jezus. Leef van genade, kom tot rust en ontvang elke dag nieuwe kracht om het leven in al haar facetten te leven.
Aan de voeten van Jezus leren we om eerlijk naar onszelf te kijken, zodat we weer op weg kunnen en steeds meer op Hem gaan lijken.

Wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moe; zij wandelen, maar worden niet mat. Jesaja 40:31